Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Frisør Lindemark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Frisør Lindemark
Oddervej 56, 8270 Højbjerg
CVR-nr.: 20793686
Telefon: 60 51 60 22 (Træffetid: Mandag - Torsdag: 10-12)
E-mailadresse: kundeservice@frehhair.dk 

Kontakt bedes tages til IT ansvarlig på overstående telefonnummer, hvis der skulle opstå spørgsmål ang. vores persondatapolitik

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke personoplysninger indsamler vi og hvad er grundlaget for behandlingen

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Når du handler på vores side, indsamler vi automatisk informationer om dig og brugen af siden, fx Info om din Computer, hvilke søgeord du bruger på siden, din IP-adresse, og hvilken browser du bruger:

 

  • Formålet med dette er at opnå en korrekt og målrettet markedsføring via Google, Bing og Facebook. Denne behandling er nødvendig for siden for at lave de mest relevante tilbud for dig.
    Behandlingen af dataen bruges også til at optimere oplevelsen af brugen på vores side, og hjemmesidens forskellige funktioner.

 

Når du køber et produkt eller kommunikere med os på siden, indsamler vi forskellige oplysninger, du selv indtaster, fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, land, betalingsmetode og oplysninger om hvorfra købet er fortaget ved hjælp er din IP-adresse:

 

  • Formålet med dette er at vi kan levere de produkter du har bestilt. Oplysninger omkring dine køb skal også behandles for at overholde lovkravene om bogføring og regnskab.

 

Overførsel til modtagere indenfor og uden for EU:

 

  • Personoplysninger som dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer og dit ordrenummer, videregives til Pakkelabels, som derefter videregives til PostNord eller GLS, så din ordre kan fuldføres og leveres.
  • Nogle oplysninger vil overgives til vores eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender disse eksterne samarbejdspartnere til Drift, håndtering og diverse forbedringer af siden, nogle anvendes også til anmeldelse af vores virksomhed, så en kunde kan bedømme os på fx Trustpilot.

 

  • Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. som er beliggende i USA.

Vi kan oplyse, at der er garantier for at overførelsen af oplysninger til USA forgår sikkert gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Pricacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
Google LLC's certificering kan findes på nedenstående link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Facebook Inc.'s certificering kan findes på nedenstående link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

  • Vi opbevarer dine personoplysninger i maximalt 5 år.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Formål: Til at behandle din ansøgning bedst muligt.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler alt hvad der skrives i ansøgningen som fx Navn, adresse, telefonnummer, cv osv..

 

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger i maximalt 5 år.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Freshhairs persondatapolitik skrevet 18-05-2018.                      

Hvad kigger du efter?

Din kurv